Nieuws

Samen Voor Pekela herkent zich niet in het verslag van de verkenner.

Samen Voor Pekela herkent zich niet in het verslag van de verkenner.

Samen voor Pekela heeft kennisgenomen van het verslag van de verkenner welke was aangesteld na het vertrek van wethouder Kupers. Wij herkennen ons niet in het beeld dat wordt geschetst door de verkenner. Het collegeprogramma dat is gemaakt op ons initiatief geeft veel ruimte aan andere partijen om mee te denken over de richting. Het is geen dichtgetimmerd akkoord. Samen voor Pekela staat voor haar inwoners, en was daarom tijdens een raadsvergadering van 27 juni, het inhoudelijk niet eens met…

Lees Meer Lees Meer

Samen Voor Pekela maakt zich zorgen.

Samen Voor Pekela maakt zich zorgen.

Samen Voor Pekela maakt zich zorgen over het voornemen van het college van burgemeester en wethouders om de WMO huishoudelijke zorg te wijzigen.Het college van B&W van Pekela wil van een algehele voorziening naar een maatwerkvoorziening.Tevens wil het college minimaal 500 huishoudens die nu huishoudelijke zorg ontvangen opnieuw indiceren en daarmee de uitgaven beheersen.Samen Voor Pekela verwacht dat de huishoudelijke zorg door deze verandering alleen maar duurder uit zal vallen dan nu het geval is.Ook verwacht Samen Voor Pekela veel…

Lees Meer Lees Meer

Lex Kupers treed af als wethouder van Samen Voor Pekela.

Lex Kupers treed af als wethouder van Samen Voor Pekela.

Donderdag 29 juni heeft Lex Kupers aangegeven niet meer te willen doorgaan als wethouder van de gemeente Pekela.Door een verschil van inzicht over de WMO huishoudelijke zorg heeft onze partijgenoot Lex Kuper gemeend zich terug te moeten trekken.Wij respecteren zij besluit en danken hem voor zijn inzet.Wij wensen hem al het goede toe.

Samen Voor Pekela ontmoet de inwoners.

Samen Voor Pekela ontmoet de inwoners.

Aankomende zaterdag 17 december gaat Samen Voor Pekela haar traditionele KERSTGROET brengen aan de inwoners van Nieuwe en Oude Pekela. ‘s Morgens is Samen Voor Pekela te vinden bij het winkelcentrum Poiesz te Nieuwe Pekela en ‘s middags bij de Helling in Oude Pekela. Hier zullen gesprekken en gedachten uitgewisseld worden met de inwoners van Pekela over de gemeentelijke politiek. In ons programma dat de titel “Mit Mekaar” heeft gekregen laat Samen Voor Pekela zien dat Schoon-Heel-Veilig belangrijke peilers zijn…

Lees Meer Lees Meer

Oud-wethouder benoemd tot ereburger van de gemeente Pekela

Oud-wethouder benoemd tot ereburger van de gemeente Pekela

Dinsdag 12 juli werd Jaap van Mannekes op zijn afscheidsreceptie verrast met de benoeming tot ereburger en de bijbehoren erepenning. De gemeente Pekela over de benoeming: “Het ereburgerschap is een blijk van erg grote waardering en dankbaarheid namens de gemeente Pekela. Het ereburgerschap wordt toegekend als een inwoner zich in zeer grote mate en langdurig verdienstelijk heeft gemaakt en zich de toekenning waardig heeft gemaakt”.

Samen Voor Pekela levert wethouder met koninklijke onderscheiding

Samen Voor Pekela levert wethouder met koninklijke onderscheiding

Donderdagavond 7 juli was tijdens de raadsvergadering de benoeming en de installatie van de nieuwe wethouders. Het nieuwe college van burgemeester en wethouders bestaat uit: Jaap Kuin ( burgemeester ), Lex Kupers ( Samen Voor Pekela ), Reiny Kuiper ( PvdA ) en Ellen van Klaveren ( SP ). Met de installatie van het nieuwe college is er ook het afscheid gekomen van de wethouders: Bé Schollema, Hennie Hemmes en Jaap van Mannekes.