Samen Voor Pekela herkent zich niet in het verslag van de verkenner.

Samen Voor Pekela herkent zich niet in het verslag van de verkenner.

Samen voor Pekela heeft kennisgenomen van het verslag van de verkenner welke was aangesteld na het vertrek van wethouder Kupers. Wij herkennen ons niet in het beeld dat wordt geschetst door de verkenner. Het collegeprogramma dat is gemaakt op ons initiatief geeft veel ruimte aan andere partijen om mee te denken over de richting. Het is geen dichtgetimmerd akkoord.

Samen voor Pekela staat voor haar inwoners, en was daarom tijdens een raadsvergadering van 27 juni, het inhoudelijk niet eens met het voorstel, over de WMO huishoudelijke zorg, van de het college. Het zou namelijk een enorme extra belasting en onzekerheid betekenen voor al die mensen die nu afhankelijk zijn van hulp. Dat willen we beter uitgewerkt hebben. In de vergadering van 27 juni  hebben wij dat duidelijk gemaakt.

Met de coalitiepartijen is afgesproken om de knelpunten op vrijdag 30 juni door te nemen en het onderwerp tijdens de raadsvergadering van 11 juli opnieuw te agenderen. De suggestie die de verkenner doet dat er in de dagen na de raadsvergadering geen actie is ondernomen is onjuist en vooringenomen.

Nog voordat Samen voor Pekela überhaupt de kans had om intern te spreken over de ontstane situatie kwam er al, aan het einde van diezelfde middag, een uitnodiging binnen van de SP en PvdA aan alle fractievoorzitters voor een overleg voor vrijdagmiddag de 30ste juni. Hiermee is Samen voor Pekela buitenspel gezet en was de keuze kennelijk al gemaakt om door te gaan zonder de grootste partij (met 22,5% van de stemmers).

Tijdens het overleg op vrijdag was er slechts keuze uit aan aantal verkenners, allen met een PvdA achtergrond, welke ook al waren gesondeerd. Kennelijk was dit belangrijker dan de tijd te nemen om de voortzetting van een stabiele coalitie te onderzoeken; die broodnodig zal zijn voor de bezuinigingen die de komende jaren op ons afkomen. Wij hebben daarom, na overleg binnen de partij, aangeboden om een nieuwe kandidaat-wethouder te leveren.

Dat een wethouder niet goed uit de verf komt en zich niet kan vinden in ingenomen standpunten of in het werk is jammer, maar is ook van alle tijden. Wethouders houden het vaker in het eerste of tweede jaar helaas voor gezien. Dat is jammer voor alle betrokkenen, maar ook niet meer dan dat. We staan voor de inwoners van Pekela. Wij vinden het jammer dat er geen ruimte en tijd is genomen om te onderzoeken hoe Pekela stabiel door kan, maar dat er vanaf het begin van dit proces enkel is gekeken naar: “hoe kunnen we door zonder Samen voor Pekela”.

Pekela staat de komende jaren voor enorme opgave en daarvoor is een stabiel college nodig. Een college dat met wisselende meerderheden zaken geregeld moet krijgen is dat niet. Wij zullen ons altijd opstellen in het belang voor de inwoners van onze mooie gemeente. We tekenen niet bij het kruisje, zijn niet tegen om tegen te zijn en zullen alle voorstellen op inhoud gaan beoordelen.

Reacties zijn gesloten.