Speerpunten

Speerpunten

Het moto van Samen Voor Pekela is Schoon-Heel-Veilig. Al vele jaren zetten we ons daarvoor in.

  1. Opknappen van buurten en straten. Samen Voor Pekela wil verpaupering en verloedering in buurten tegengaan, sloop van krotten en leegstaande gebouwen herbestemmen.
  2. De uitstraling van Pekela kan en moet beter. We willen meer geld beschikbaar voor onderhoud van de gemeentelijk wegen, groen, gebouwen en bruggen. Pekela moet er netjes uitzien.
  3. Verbeteren van de veiligheid en verhogen van het veiligheidsgevoel. Samen Voor Pekela wil wijkagenten en boa’s zichtbaar op straat, We willen meer snelheid signaleringsinstallaties om verkeersdeelnemers bewust te maken van de gereden snelheid.
  4. Pekela moet een prima plek zijn voor iedereen. We willen betaalbare woningbouw in zowel de huur als koopsector, waar de nadruk ligt op de bouw van levensloopbestendige woningen zodat ook ouderen langer in ons dorp kunnen blijven wonen.
  5. Voor een goed en gezond milieu. Schone lucht is belangrijk. We werken mee aan een energietransitie en willen dat de inwoners van Pekela daarvan kunnen meeprofiteren. Samen Voor Pekela is tegen diftar, wij willen niet dat inwoners per kilo moeten betalen. Dit werkt zwerfvuil en oneerlijkheid in de hand. Het afval brengstation moet blijven.
  6. Economische ontwikkeling van Pekela. Pekela wordt meer als vestigingsplaats gepromoot. Samen Voor Pekela staat voor een goed vestigingsklimaat voor ondernemers en bedrijven. Kleinschalige bedrijvigheid bevorderd werkgelegenheid. Een goed contact met de plaatselijke middenstand is noodzakelijk.
  7. Aandacht voor jong en oud in onze samenleving. Samen Voor Pekela wil dat jong en oud mee kan doen aan onze samenleving. Waar dit niet lukt willen we mensen ondersteuning bieden.
  8. Stimuleren van sport en recreatie. Samen Voor Pekela vindt sportvoorzieningen in de gemeente belangrijk, we willen sport individueel of in groepsverband stimuleren. We willen recreatie bij het Heeresmeer bevorderen en het Pekelder Diep bevaarbaar houden.
  9. De financiën op orde: Samen Voor Pekela staat voor een financieel gezond Pekela. We willen de hondenbelasting in fases afschaffen en willen de lasten voor de inwoners de komende jaren zo laag mogelijk houden. Voor meer informatie en het volledige programma zie onze website www.samenvoorpekela.nl
  10. Meer halen uit sociaal en culturele zaken. Breed sociaal maatschappelijk werk is noodzakelijk. Voor iedereen die dat nodig heeft is zorg beschikbaar. Kunst en cultuur maken het leven aangenamer. We willen culturele instellingen ondersteunen en ons cultureel erfgoed beschermen en waar nodig herstellen.